close button

FUTURES
Foundation

Statutaire naam
Stichting FUTURES

Statutaire doelstelling
Het stimuleren van de kunst, in het bijzonder de zichtbaarheid enverspreiding van kunst naar een zo breed mogelijk publiek en deontwikkeling van de kwaliteit van kunst, met aandacht voorondersteuning van de ontwikkeling van de professionele praktijkvan kunstenaars.De stichting beoogt het algemeen nut.De stichting heeft geen winstoogmerk.

KvK
67482864

RSIN
857019612

Bestuur
Menno Liauw (voorzitter)
Luc van Beers (penningmeester)
Salvatore Vitale (secretaris)

Het beloningsbeleid
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting werft geld voornamelijk via subsidie-aanvragen en via donaties. Het vermogen van de stichting zal voornamelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling en uitbreiding van haar bestaande platformactiviteiten: netwerkevenementen, tentoonstellingen, promotie-activiteiten. Daarnaast zal het educatieprogramma voor mid-careeer fotografen worden uitgebreid en zal een residency en expo locatie in Amsterdam Centrum worden beheerd.

Beleidsplan
Beleidsplan 2022-2024